ENERGETYKA MORSKA

Modułowe  Elektrownie  wodne  VIKO Group

Elektrownie pływowe VIKO przetwarzają  energię kinetyczną przepływającej wody na energię elektryczną.  

Podstawową zaletą naszych elektrowni wykorzystujących przepływ wody są stosunkowo niewielkie nakłady finansowe – konstrukcja urządzania nie wymaga spiętrzania wody oraz minimalna ingerencja w środowisko naturalne. 

Elektrownie przystosowane są do zmian poziomów wody w rzece, ponadto pracują również w okresie zimowym kiedy następuje częściowe zamarzanie koryt rzecznych dzięki  specjalnemu systemowi transmisji. 

 Na pokładzie elektrowni VIKO można montować dodatkowo turbiny wiatrowe VIKO WINGS  lub panele słoneczne co dodatkowo poprawia efektywność  ekonomiczna projektu. 

Nakłady inwestycyjne dla elektrowni wynoszą ok. 1,5 mln PLN za 1 MW.